Blog

Canin parvoviral enteritisCanin parvoviral enteritis

canin parvovirus yavrularda miyokardium ve bağırsak epiteli gibi hızlı çoğalan hücrelerde replike (çoğalır)  olur. virüs 5 aya kadar cansız eşyalarda varlığını koruyabilir. dezenfektanlara da dirençlidir.

bulaşma genelde oral-nazal yolla yani hasta hayvanların çıktıları ile olur. virüs önce oral mukoza ve sindirim sisteminin ilk organlarında replike olur ama  akciğer, böbrek, dalak, karaciğer ve miyokard da izole edilmiştir. 12 haftalıktan küçük köpekler hastalığa en çok duyarlı gruptur.

klinik bulgular asemptomatik enfeksiyondan ölümcül hastalığa  kadar değişkenlik gösterebilir.

başlıca belirtiler:

*kusma

*kanlı ishal

*anoreksia

*dehidrasyon

*8 haftalıktan küçüklerde  akut miyokarditis

tanı: klinik bulgular ve hematolojik testler ile konulabildiği gibi hızlı test kitleride hastalığı doğrulamada yardımcı olmaktadır.

tedavi: sıvı elektrolid dengesini gözeterek rehidrasyon yani sıvı takviyesi  ve sekonder enfeksiyonlara karşı antibiyotik tedavisi  uygulanır.  bunun dışında semptomlara yönelik ek tedaviler hekim görüşüne göre uygulanabilir.

korunma: aşılama

Yorum Bırakın: