Blog

KÖPEK GENÇLİK HASTALIĞI NEDİR?KÖPEK GENÇLİK HASTALIĞI NEDİR?

Köpek gençlik hastalığı; Canin Distemper Virüs tarafından oluşturulan viral bir hastalıktır. Her yaş ve cinsiyette görülmekle beraber, özellikle 3 ile 6 aylık yaştaki köpek yavrularında gözlenir. Bu durumun temel sebebi annesinden aldığı maternal antikorların azalmasına bağlıdır. Fakat unutulmamalıdır ki her yaştaki aşılanmamış köpek bu hastalığa duyarlıdır.

Hastalık önce üst solunum yolu epiteline giriş yapar ve hızla lokal lenf yumrularına yayılır. Daha sonra sindirim, sinir sistemine ve daha sonraları deri ve endokrin sistemine kadar ilerler.

Hastalığın klinik bulguları hastalığın şiddetine göre ve virüsün şuşuna bağlı olarak, hafif üst solunum yolu enfeksiyonundan, ağır seyirli hastalık tablosuna kadar değişkenlik gösterir. Başlıca öksürük, burun akıntısı, pnömoni, ishal, dehidrasyon, iştahsızlık, kusma, nörolojik nöbetler, anterior üveitis, gözyaşı akıntısı, hiperkeratoz belli başlı bazı klinik bulgulardır. Sinirsel semptomlar kuduz ile karışabilir. Bu yüzden ayırıcı tanıda akılda bulunmalıdır.

Hastalığın tanısı labaratuar testleri ve klinik bulgularla konulur. Tedavisi nonspesifiktir ve destekleyicidir. Yani viral hastalıkların genelinde olduğu gibi genel durumunu düzelterek ve immün sisteme yardımcı olmaya çalışmaktır. Klinik durum hastalın seyrini belirler ve genelde sinirsel semptom gösteren vakalar kaybedilir.

Bu hastalıktan korunmanın en önemli yolu aşılamadır. Köpekler için 6-8 haftalık yaştan itibaren bir aşılama takvimi oluşturulmalıdır. Önemli olan hastalık oluşmadan korumaktır. Lütfen aşılatın yaşatın…

Yorum Bırakın: