MİKROSKOPİK MUAYENE

MİKROSKOPİK MUAYENE

  • Mikroskopik muayene; hastalık tanıları için hastalardan bazı örnekler (kan, idrar, dışkı vb) alıyoruz ve bu örnekleri uygun şartlara getirip mikroskop altında inceliyoruz. Mikroskobik muayene için canlının yaşam ortamından da örnek almamız gerekebilmektedir. Özellikle kuş gibi egzotik canlıların muayeneye yaşam ortamları ile gelmesi bu konuda önem taşımaktadır.

İletişime Geç
Tüm Hizmetlerimiz